Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 24/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky k 31.12. 2014.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK