Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 26/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, číslo: T/2007/03886-11 zo dňa 27.06.2007, IČO: 17050227.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK