Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 30/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza, číslo: T/2007/03886-3 zo dňa 27.06.2007, IČO: 00160750.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK