Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 33/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov, číslo: T/2007/03886-2 zo dňa 27.06.2007, IČO: 00160768.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK