Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 34/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová, číslo: T/2007/03886-9 zo dňa 27.06.2007, IČO: 00160601.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK