Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Hlasovanie pre Uznesenie 37/2014

Zastupiteľstvo Trenčianského samosprávneho kraja

Výsledok hlasovania č. 38 - bod č. 10. - Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

(Poznámka: Uznesenie - Spoločné hlasovanie en bloc o bodoch 1.-46.)

Zasadnutie č. 201402 - III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK Dňa: 31.03.2014 18:21:17
 
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval  
1 1 Mgr. Anna Abramovičová   ZA  
2 2 Ing. Pavol Bagin   ZA  
3 3 Ing. Milan Berec   ZA  
4 4 doc. MUDr. Ján Bielik   ZA  
5 5 Mgr. Eva Bočincová   ZA  
6 6 Ing. Ján Bodnár   ZA  
7 0 doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.   NEPRÍTOMNÝ  
8 8 Mgr. Dušan Bublavý   ZA  
9 9 MUDr. Viliam Cíbik, PhD.   NEHLASOVAL  
10 10 RSDr. Ján Cipov   ZA  
11 0 Erich Dvonč   NEPRÍTOMNÝ  
12 12 PaedDr. Štefan Gaman   ZA  
13 13 Ing. Mária Hajšová, PhD.   ZA  
14 0 Pavel Halabrín   NEPRÍTOMNÝ  
15 15 Ing. Anna Halinárová   ZA  
16 16 PhDr. Kvetoslava Hejbalová   ZA  
17 17 MUDr. Mohamed Hemza   NEHLASOVAL  
18 18 Ing. Juraj Hort   ZA  
19 19 Ing. Ľuboš Chochlík   ZA  
20 20 Doc., PhDr. Karol Janas, PhD.   ZA  
21 0 PhDr. Mária Janíková   NEPRÍTOMNÝ  
22 22 MUDr. Tibor Jankovský   ZA  
23 23 Mgr. Renáta Kaščáková   ZA  
24 24 Ing. Ján Krátky   ZA  
25 25 PaedDr. Miroslav Kubičár   ZA  
26 26 Ing. Zuzana Máčeková   NEHLASOVAL  
27 27 JUDr. Katarína Macháčková   NEHLASOVAL  
28 28 Ing. Peter Marušinec   ZA  
29 29 František Matušík   ZA  
30 30 Mgr. Marián Michalec   ZA  
31 31 Bc. Štefan Mjartan   ZA  
32 32 PhDr.PaedDr. Rudolfa Novotná   ZA  
33 33 Ing. Juraj Ondračka   ZA  
34 34 Ing. Milan Panáček   ZA  
35 35 PaedDr. Eleonóra Porubcová   ZA  
36 36 Ing. Iveta Randziaková   ZA  
37 37 Mgr. Juraj Smatana   ZA  
38 38 MUDr. Igor Steiner   ZA  
39 39 JUDr., Ing. Jozef Stopka   ZA  
40 40 PhDr. Štefan Škultéty   NEHLASOVAL  
41 41 Ing. Richard Takáč   ZA  
42 42 Bc. František Tám   ZA  
43 43 Ing. Jozef Trstenský   NEHLASOVAL  
44 44 Bc. Tomáš Vaňo   ZA  
45 45 Ing. Viera Zboranová   ZA  
 
POČET PRÍTOMNÝCH:
41
ZA:
35
ZDRŽALO SA:
0
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
4
PROTI:
0
NEHLASOVALO:
6
POČET POSLANCOV:
45
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK