Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 41/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica, číslo: T/2007/03886-22 zo dňa 22.08.2007, IČO: 00161594.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK