Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 48/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, číslo: T/2007/03886-48 zo dňa 22.08.2007, IČO: 00891436.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK