Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 54/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá, so sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá, číslo: T/2007/03886-27 zo dňa 22.08.2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK