Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 59/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín, číslo: T/2007/03886-14 zo dňa 27.06.2007, IČO: 37922467.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK