Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 60/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, číslo: T/2007/03886-39 zo dňa 22.08.2007, IČO: 42026407.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK