Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 70/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Školy v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie, číslo: T/2007/03886-13 zo dňa 27.06.2007, IČO: 34000089.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK