Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 79/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 po prerokovaní

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine  Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza, ev. č. 2007/004485, IČO: 00648701 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 166/2007 dňa 28.02.2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK