Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 81/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 po prerokovaní

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine HUMANITY – Centrum sociálnej pomoci, ul. Viničná č. 17, 971 01 Prievidza V, časť Veľká Lehôtka, ev. č. 2006/016260, IČO: 35653655 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 73/2006 dňa 23.8.2006.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK