Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 90/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 po prerokovaní

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáca 68, ev. č. 2006/019792, IČO: 34011641 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 107/2006 dňa 25.10.2006.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK