Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 96/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a


s c h v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Hvezdárne v Partizánskom, so sídlom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske, ev. č.: TSK/2010/02109-2, IČO: 34059105 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2010 dňa 26. februára 2010.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK