Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

VIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 28. februára 2007
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20070228_VIII.pdf Uznesenia_20070228_VIII.pdf (144,91 kB)
Zoznam uznesení: 153-200/2007
Zoznam hlasovaní: 20070228
Počet poslancov: 45

Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom VIII. zasadnutí dňa 28. 2. 2007 schválili – okrem iného - aj medzinárodný projekt MULTINET v rámci programu INTERREG III C.

Nadväzuje na už rozbehnutý projekt RIS INSTIT, ktorý je zameraný na program inovácií v Trenčianskom kraji. Projekt MULTINET sa sústreďuje na optimalizáciu spolupráce verejnej správy s univerzitami, výskumným sektorom  a podnikateľmi pri prenose znalostí a  technológií kvôli intenzívnejšiemu naštartovaniu inovačných procesov v podnikoch. Riešiteľmi projektu sú aj regióny z iných krajín EÚ / Španielsko, Maďarsko, Taliansko, Grécko. Celkové oprávnené náklady prijímateľa pomoci, ktorým je Rozvojová agentúra TSK, a ktoré prefinancuje TSK, sú vo výške 88 300 EUR. Spolufinancovanie TSK predstavuje 25%, to je 22 075 EUR. Finančné prostriedky do výšky 75 % oprávnených nákladov budú TSK spätne refundované v priebehu realizácie projektu.

Poslanci krajskej samosprávy schválili aj návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb „Regionálne inovačné centrum Trenčín.“ Vytvorili ho: Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín a Trenčianska univerzita A. Dubčeka. Nové centrum bude príjemcom pomoci na vybudovanie a následnú správu Vedecko-technologického parku v Trenčíne, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, štátneho rozpočtu vo výške 10 percenta zdrojov, spolufinancovania zo strany TSK vo výške 5%, majetkového vkladu Mesta Trenčín vo forme pozemku o rozlohe 5 ha a know-how Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Poslanci TSK schválili finančné prostriedky vo výške 150 tisíc Sk na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Vedecko-technologického parku v Trenčíne.

Zastupiteľstvo schválilo aj zriaďovacie listiny zariadení sociálnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja, Organizačný poriadok Správy ciest TSK, ako aj niekoľko zmien v organizačnej štruktúre TSK. V poslednom prípade ide o preradenie oddelenia cestovného ruchu zo súčasného odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu do organizačnej štruktúry odboru medzinárodnej spolupráce. Na odbore regionálneho rozvoja vznikli dve samostatné oddelenia: oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja a oddelenie implementácie Regionálneho operačného programu. Dve oddelenia vznikli aj na finančnom odbore TSK: oddelenie rozpočtu a účtovníctva a finančné oddelenie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK