Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 160/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.2.2007 prerokovalo a

schvaľuje

zmenu uznesenia číslo 335/2004 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 15. 12. 2004, ktorým schválilo bezplatný prevod majetku vo vlastníctve mesta Trenčín – pôvodného exteriérového osvetlenia Trenčianskeho hradu v nadobúdacej hodnote 3 126 091,- Sk do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja a zverenie do správy Trenčianskeho múzea v Trenčíne osvetlenie hradu v nadobúdacej hodnote 3 126 091,- Sk.
Zmena sa týka:

  • predmetu bezodplatného prevodu, ktorý sa rozširuje o projektovú dokumentáciu k stavbe – "Exteriérové osvetlenie Trenčianskeho hradu" z júla 1999,
  • nadobúdacej hodnoty, ktorá sa mení z: 3 126 091,- Sk na: 3 337 140,- Sk, z toho nadobúdacia hodnota projektovej dokumentácie je 211 049,- Sk.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK