Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 187/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.2.2007 prerokovalo a:

I. schvaľuje

s účinnosťou od 1. apríla 2007:

  • Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov – Domova sociálnych služieb so sídlom: 018 13 Papradno 12, IČO: 31202101, vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom rozhodnutím č. 9/2002/Soc. dňa 1.7.2002
  • Organizačný poriadok Domova dôchodcov – Domova sociálnych služieb so sídlom: 018 13 Papradno 12, IČO: 31202101
  • Organizačný poriadok Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb so sídlom: Zakvášov 1935/453, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 00632350

II. splnomocňuje

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - k vydaniu úplného znenia zriaďovacej listiny Domova dôchodcov – Domova sociálnych služieb so sídlom: 018 13 Papradno 12, IČO: 31202101

III. na základe poslaneckého návrhu Ing. Košútovej:

ukladá

riaditeľovi Úradu TSK – v spolupráci s odborom sociálnej pomoci pripraviť návrh na využitie uvoľneného objektu v Stupnom na poskytovanie služieb sociálnej pomoci, ktoré TSK nemá, resp. poskytuje služby v nedostatočnom rozsahu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK