Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 189/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I. schvaľuje

  • Projekt programu Interreg III C "Multilaterálna sieť pre podporu vzniku podnikov" realizovaný Rozvojovou agentúrou Trenčianskeho samosprávneho kraja, n. o.
  • Predfinancovanie oprávnených nákladov projektu Interreg III C "Multilaterálna sieť pre podporu vzniku podnikov" v maximálnej výške 88 300 EUR.
  • Spolufinancovanie projektu Interreg III C "Multilaterálna sieť pre podporu vzniku podnikov" vo výške 22 075 EUR (25 % oprávnených nákladov
    projektu).

II. ukladá

riaditeľovi Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n. o. - predložiť správu o priebehu a výsledkoch projektu po ukončení jeho realizácie
v termíne do 31.12.2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK