Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 195/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.02.2007 prerokovalo a

berie na vedomie

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2005/2006 – (Informatívna správa).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK