Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Hlasovanie pre Uznesenie 256/2004

Zastupiteľstvo Trenčianského samosprávneho kraja

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. 1. - Otvorenie, schválenie programu rokovania,voľba overovateľov.

(Poznámka: Uznesenie - Vypustenie bodu 15)

Zasadnutie č. 200403 - 18.zasadnutie zastupiteľstva TSK Dňa: 23.06.2004 09:50:13
 
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval  
1 1 Ing. Peter Antoš   NEHLASOVAL  
2 2 Bc. Erika Bieliková   ZA  
3 3 PaedDr. Jozef Božik   ZDRŽAL SA  
4 0 MUDr. Marián Brídik   NEPRÍTOMNÝ  
5 5 Mgr. Peter Bulík   NEHLASOVAL  
6 6 Ing. Anna Chalupková   PROTI  
7 7 Ing. Vojtech Čičmanec   ZDRŽAL SA  
8 9 Ing. Jozef Fabian   ZDRŽAL SA  
9 0 Bc. Jaroslav Ferianec   NEPRÍTOMNÝ  
10 11 Jozef Gálik   PROTI  
11 12 Pavel Halabrín   ZA  
12 13 Ing. Ľubica Harakaľová   ZA  
13 0 Mgr. Mária Hazuchová   NEPRÍTOMNÝ  
14 15 Jozef Hedera   PROTI  
15 16 Bc. Mária Hládeková   ZA  
16 17 Ing. Pavol Jurčík   ZDRŽAL SA  
17 18 Ing. Jozef Kardoš   ZDRŽAL SA  
18 19 Ing. Vladimír Komorech   ZA  
19 20 Ján Kotian   ZDRŽAL SA  
20 21 Ing. Marián Krajčo   ZDRŽAL SA  
21 22 Ing. Milan Kučík   PROTI  
22 23 Rastislav Machunka   ZA  
23 0 JUDr. Elena Magdolenová   NEPRÍTOMNÝ  
24 0 Štefan Malárik   NEPRÍTOMNÝ  
25 26 Ing. Miloš Mažár   ZDRŽAL SA  
26 27 Emil Mendel   PROTI  
27 28 Anton Múdry   PROTI  
28 29 Amália Ondičová   NEHLASOVAL  
29 30 Ing. Jozef Pilát   PROTI  
30 31 Monika Pšenčíková   ZDRŽAL SA  
31 0 Ing. Róbert Rafaj   NEPRÍTOMNÝ  
32 33 Ing. Jozef Rea   ZA  
33 34 Peter Regina   PROTI  
34 35 Pavol Sabo   ZA  
35 36 Ing. Ľuboš Savara   PROTI  
36 37 MUDr. Pavol Sedláček   ZDRŽAL SA  
37 0 Slavka Súlovská   NEPRÍTOMNÝ  
38 38 MVDr. Stanislav Svatík   ZDRŽAL SA  
39 39 Ing. Dušan Šimka   ZA  
40 40 Ing. Jozef Trstenský   ZDRŽAL SA  
41 41 Ing. Viera Vienerová   PROTI  
42 0 Ing. Ivan Višňovský   NEPRÍTOMNÝ  
43 43 Ing. Vladimír Víťaz   NEHLASOVAL  
44 44 MUDr. Jozef Zedník   ZDRŽAL SA  
45 45 Jana Žirková   ZA  
 
POČET PRÍTOMNÝCH:
33
ZA:
10
ZDRŽALO SA:
13
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
12
PROTI:
10
NEHLASOVALO:
4
POČET POSLANCOV:
45
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK