Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 29. októbra 2008
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20081029_XVIII.pdf Uznesenia_20081029_XVIII.pdf (188,72 kB)
Zoznam uznesení: 584-630/2008
Zoznam hlasovaní: 20081029
Počet poslancov: 45

Už tretiu zmenu tohtoročného rozpočtu schválili na svojom októbrovom rokovaní 29.10.08 poslanci Zastupiteľstva TSK.
Zmenu rozpočtu si vynútil výpadok príjmov z dane z motorových vozidiel, nárast príjmov z dane z fyzických osôb, ako aj zapracovanie prijatia úveru na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu. Príjmy sú zapracované vo výdavkovej časti rozpočtu.
Najväčší podiel nových výdavkov smeruje do sociálnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Suma 5 170 tisíc Sk je určená predovšetkým na zvýšenie platov a odvodov do poistných fondov za zamestnancov týchto zariadení  v najnižších platových stupňoch, ako aj   na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov. Poslanci schválili aj ďalšie prostriedky na zvýšenie dotácie na dopravu vo verejnom záujme pre SAD Trenčín a SAD Prievidza a v kapitálových výdavkoch schválili zvýšenie prostriedkov na spolufinancovanie europrojektov narekonštrukciu ciest, nemocníc, školských,  kultúrnych a sociálnych zariadení v rámci samosprávneho kraja.

Poslanci schválili návrh na predčasné splatenie úveru UNiCredit Banke Slovakia vo výške 102 095 tis. Sk a zvýšenie už schváleného úveru vo výške 1 200 000 tis. Sk od Dexia Banky o sumu 102 095 tis. Sk na financovanie investičných potrieb t.j. na úver vo výške 1 302 095 tis. Sk.

V prvom čítaní poslanci odobrili aj návrh rozpočtu na roky 2009 až 2011.
Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenie o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a o určovaní výšky mesačného príspevku za ubytovanie v školskom internáte.
Zastupiteľstvo schválilo zrušenie škôl v prírode v Belušských Slatinách a v Brezovej pod Bradlom. Regionálny parlament schválil aj návrhy projektov na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky z programov EÚ, najmä v operačnom programe Cezhraničná spolupráca SR-ČR.
Poslanci schválili operačný plán zimnej údržby ciest na zimné obdobie 2008/2009, ktorý predložila Správa ciest TSK a vzali na vedomie aj informáciu o zdravotníckych zariadeniach v správe TSK.Októbrové zastupiteľstvo vyvrcholilo voľbou hlavného kontrolóra. Do funkcie bol znovu zvolený Ing.  Richard Horváth, ktorý získal 33 hlasov, druhá kandidátka Ing. Libuša Zigová získala 7 zo 40-ich hlasov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK