Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Hlasovanie pre Uznesenie 586/2008

Zastupiteľstvo Trenčianského samosprávneho kraja

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 3a. - Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Gymnázia I. Bellu v Handlovej, zapísanom v k.ú. Handlová na LV č. 2769.

(Poznámka: Uznesenie)

Zasadnutie č. 200805 - XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK Dňa: 29.10.2008 09:39:49
 
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval  
1 1 MUDr. Miroslav Adame   ZA  
2 2 Ing. Vladimír Bačík   ZA  
3 3 RNDr. Ľuboš Beňo   ZDRŽAL SA  
4 4 PaedDr. Jozef Božik   ZDRŽAL SA  
5 5 MUDr. Marián Brídik   ZDRŽAL SA  
6 6 Mgr. Peter Bulík   ZDRŽAL SA  
7 7 Ing. Vladimír Buzalka   ZA  
8 8 JUDr. Mária Cagalová   ZA  
9 18 Ing. Anna Chalupková   ZDRŽAL SA  
10 9 RSDr. Ján Cipov   ZA  
11 10 Ing. Vojtech Čičmanec   ZDRŽAL SA  
12 11 Ing. Pavol Čiernik   ZDRŽAL SA  
13 12 Bc. Jaroslav Ferianec   ZDRŽAL SA  
14 13 MUDr. Henrich Gašparík, PhD.   ZA  
15 14 Ing. Jozef Habánik, PhD.   ZDRŽAL SA  
16 15 Ing. Anna Halinárová   ZA  
17 16 Mgr. Mária Hazuchová   ZDRŽAL SA  
18 17 Bc. Mária Hládeková   ZDRŽAL SA  
19 20 Ing. Pavol Jurčík, PhD.   ZDRŽAL SA  
20 21 Ing. Magda Košútová   ZA  
21 22 Ing. Anna Kováčová   PROTI  
22 23 Ing. Ján Krátky   NEHLASOVAL  
23 0 Ing. Pavol Krištof   NEPRÍTOMNÝ  
24 25 Ing. Ladislav Kšiňan   ZDRŽAL SA  
25 26 PaedDr. Miroslav Kubičár   PROTI  
26 19 JUDr. Katarína Macháčková   ZDRŽAL SA  
27 0 Ing. Zuzana Máčeková   NEPRÍTOMNÝ  
28 28 Emil Mendel   ZDRŽAL SA  
29 29 Mgr. Marián Michalec   ZDRŽAL SA  
30 30 JUDr. Ing. Michal Mladý   ZA  
31 0 Ján Mokrý   NEPRÍTOMNÝ  
32 32 Bc. Amália Ondičová   PROTI  
33 33 Mgr. Eleonóra Porubcová   ZDRŽAL SA  
34 34 Ing. Iveta Randziaková   ZA  
35 36 Ing. Ľuboš Savara   ZDRŽAL SA  
36 35 Ing. Ivan Sádovský   ZDRŽAL SA  
37 0 Ing. Peter Sika, PhD.   NEPRÍTOMNÝ  
38 0 Ing. Anton Stanko   NEPRÍTOMNÝ  
39 0 MUDr. Stanislav Svatík   NEPRÍTOMNÝ  
40 40 MVDr. Gabriel Šimko, MPH   ZDRŽAL SA  
41 0 Ing. Jozef Trstenský   NEPRÍTOMNÝ  
42 42 Ing. Anton Vanko   ZDRŽAL SA  
43 43 Ing. Viera Vienerová   ZDRŽAL SA  
44 44 Ing. Viera Zboranová   ZDRŽAL SA  
45 45 JUDr. Mária Zimanová   ZA  
 
POČET PRÍTOMNÝCH:
38
ZA:
11
ZDRŽALO SA:
23
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
7
PROTI:
3
NEHLASOVALO:
1
POČET POSLANCOV:
45
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK