Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Hlasovanie pre Uznesenie 587/2008

Zastupiteľstvo Trenčianského samosprávneho kraja

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 3b. - Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Školy v prírode Belušské Slatiny, Belušské Slatiny 121, 018 61 Beluša, nachádzajúcom sa v obci Beluša, v k.ú. Beluša zapísanom na LV č. 6736.

(Poznámka: Uznesenie)

Zasadnutie č. 200805 - XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK Dňa: 29.10.2008 09:51:17
 
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval  
1 1 MUDr. Miroslav Adame   PROTI  
2 2 Ing. Vladimír Bačík   PROTI  
3 3 RNDr. Ľuboš Beňo   ZA  
4 4 PaedDr. Jozef Božik   ZA  
5 5 MUDr. Marián Brídik   ZA  
6 6 Mgr. Peter Bulík   ZA  
7 7 Ing. Vladimír Buzalka   PROTI  
8 8 JUDr. Mária Cagalová   PROTI  
9 18 Ing. Anna Chalupková   ZA  
10 9 RSDr. Ján Cipov   PROTI  
11 10 Ing. Vojtech Čičmanec   ZA  
12 11 Ing. Pavol Čiernik   ZDRŽAL SA  
13 12 Bc. Jaroslav Ferianec   ZA  
14 13 MUDr. Henrich Gašparík, PhD.   PROTI  
15 14 Ing. Jozef Habánik, PhD.   ZA  
16 15 Ing. Anna Halinárová   PROTI  
17 16 Mgr. Mária Hazuchová   ZA  
18 17 Bc. Mária Hládeková   ZA  
19 20 Ing. Pavol Jurčík, PhD.   ZA  
20 21 Ing. Magda Košútová   PROTI  
21 22 Ing. Anna Kováčová   ZDRŽAL SA  
22 23 Ing. Ján Krátky   ZA  
23 0 Ing. Pavol Krištof   NEPRÍTOMNÝ  
24 25 Ing. Ladislav Kšiňan   ZDRŽAL SA  
25 26 PaedDr. Miroslav Kubičár   ZA  
26 19 JUDr. Katarína Macháčková   ZA  
27 0 Ing. Zuzana Máčeková   NEPRÍTOMNÝ  
28 28 Emil Mendel   ZA  
29 29 Mgr. Marián Michalec   ZA  
30 30 JUDr. Ing. Michal Mladý   PROTI  
31 31 Ján Mokrý   ZA  
32 32 Bc. Amália Ondičová   ZA  
33 33 Mgr. Eleonóra Porubcová   ZA  
34 34 Ing. Iveta Randziaková   PROTI  
35 36 Ing. Ľuboš Savara   ZA  
36 35 Ing. Ivan Sádovský   ZA  
37 0 Ing. Peter Sika, PhD.   NEPRÍTOMNÝ  
38 0 Ing. Anton Stanko   NEPRÍTOMNÝ  
39 0 MUDr. Stanislav Svatík   NEPRÍTOMNÝ  
40 40 MVDr. Gabriel Šimko, MPH   ZA  
41 0 Ing. Jozef Trstenský   NEPRÍTOMNÝ  
42 42 Ing. Anton Vanko   NEHLASOVAL  
43 43 Ing. Viera Vienerová   ZA  
44 44 Ing. Viera Zboranová   ZA  
45 45 JUDr. Mária Zimanová   PROTI  
 
POČET PRÍTOMNÝCH:
39
ZA:
24
ZDRŽALO SA:
3
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
6
PROTI:
11
NEHLASOVALO:
1
POČET POSLANCOV:
45
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK