Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 25. februára 2009
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20090225_XX.pdf Uznesenia_20090225_XX.pdf (146,75 kB)
Zoznam uznesení: 650-687/2009
Zoznam hlasovaní: 20090225
Počet poslancov: 45

Nezvyčajný úvod malo 25. februára 2009 jubilejné XX. rokovanie Zastupiteľstva TSK. Začalo sa minútou ticha za obete tragédie v Polomke.

Zastupiteľstvo

 Poslanci potom rozhodli o viacerých majetkových prevodoch. Schválili napríklad kúpu športového areálu v Zlatovciach za symbolickú sumu 0,03 €/jedna koruna/ od Mesta Trenčín do vlastníctva TSK. Zároveň Zastupiteľstvo zverilo tento majetok do správy Športového gymnázia v Trenčíne za účelom vybudovania kvalitného atletického štadióna a telocvične z prostriedkov fondov alebo MŠ SR. Poslanci rozhodli o predaji prebytočného majetku v správe Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi – budovy zubnej polikliniky v Novákoch, s garážami, zastavanými plochami a nádvoriami za cenu 116 510 € jedinému záujemcovi, ktorý sa prihlásil do výberového konania a ktorý ponúkol za majetok o 331 € viac, ako ohodnotil znalec. Školu v prírode v Belušských Slatinách, vrátane príslušnej školskej jedálne získal víťaz ponukového konania – žilinská spoločnosť REA - za 355 200 €, čo je o 200 € viac, ako stanovil znalecký posudok. V oblasti školstva poslanci rozhodli o premenovaní šiestich Spojených škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na stredné odborné školy. Poslanci schválili aj dodatky k zriaďovacím listinám škôl, návrhy na zrušenie škôl a školských zariadení. K 28. februáru 2009 boli zrušené Stredné odborné školy /pôvodné dvojročné učilištia/, ktorých učebné odbory boli zaradené do stredných odborných škôl. Zastupiteľstvo zrušilo Školský klub detí pri Gymnáziu v Novákoch a Školský internát pri SOŠ v Púchove. Zastupiteľstvo schválilo aj návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne na Veľkomoravskej ul. v Trenčíne, ktorá by už od 1. 7. 2009 nemala byť organizačnou súčasťou Strednej odbornej školy podnikania, ale mala by prejsť pod Školský internát so sídlom na Staničnej ulici v Trenčíne.

Zastupiteľstvo

Poslanci schválili zabezpečenie spolufinancovania europrojektu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v TSK vo výške 74 686,32 EUR t.j. 2 250 000,00 Sk. Poslanci vzali na vedomie záverečnú správu k projektu “Multilaterálna sieť pre podporu vzniku podnikov“, informatívnu správu o spolupráci TSK s partnerskými regiónmi v uplynulom roku, ako aj správu o vlaňajšej činnosti zastúpenia TSK v Bruseli. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v TSK, správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2008, správu o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade TSK v II. polroku 2008 a schválili aj polročnú odmenu hlavnému kontrolórovi. V závere poslanci schválili menovanie Ing. Oľgy Kušnierikovej za riaditeľku DD-DSS v Hornej Maríkovej.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK