Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 534/2013

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 18/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov, v znení VZN č. 13/2012 zo dňa 22. augusta 2012 a VZN č. 14/2012 zo dňa 19. decembra 2012.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK