Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 535/2013

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov.

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2013 o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby za I. štvrťrok 2013 s účinnosťou od 30. apríla 2013.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK