Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Hlasovanie pre Uznesenie 536/2013

Zastupiteľstvo Trenčianského samosprávneho kraja

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 6. - Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok OvZP TSK.

(Poznámka: Uznesenie)

Zasadnutie č. 201303 - XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK Dňa: 29.04.2013 15:40:53
 
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval  
1 1 MUDr. Miroslav Adame   ZA  
2 47 Ing. Milan Berec   ZA  
3 3 Mgr. Eva Bočincová   ZA  
4 4 Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.   ZA  
5 5 Bc. Dušan Bublavý   ZA  
6 6 Mgr. Peter Bulík   ZA  
7 8 MUDr. Viliam Cíbik, PhD.   ZA  
8 7 RSDr. Ján Cipov   ZA  
9 9 Bc. Rastislav Čepák   ZA  
10 10 Ing. Vojtech Čičmanec   ZA  
11 11 Ing. Milan Dérer   ZA  
12 12 MUDr. Noman Ehsan   ZA  
13 13 PaedDr. Štefan Gaman   ZA  
14 14 MUDr. Henrich Gašparík, PhD.   ZA  
15 15 Ing. Juraj Gavač   ZA  
16 16 MUDr. Ladislav Gerlich, MPH   ZA  
17 17 Ing. Jozef Habánik, PhD.   ZA  
18 18 Pavel Halabrín   ZA  
19 19 Ing. Anna Halinárová   ZA  
20 20 Ing. Juraj Hort   ZA  
21 0 Doc., PhDr. Karol Janas, PhD.   NEPRÍTOMNÝ  
22 22 PhDr. Mária Janíková   ZA  
23 23 Ing. Pavol Jurčík, PhD.   ZA  
24 24 JUDr. Ján Kanaba   ZA  
25 25 Ing. Táňa Kňažková   ZA  
26 26 Ing. Ján Krátky   ZA  
27 0 Dr., Ing. Pavol Krištof   NEPRÍTOMNÝ  
28 0 PhDr. Marián Kvasnička   NEPRÍTOMNÝ  
29 31 Ing. Zuzana Máčeková   ZA  
30 0 JUDr. Katarína Macháčková   NEPRÍTOMNÝ  
31 30 Ing. Richard Makýš   NEHLASOVAL  
32 32 Štefan Mjartan   ZA  
33 0 Mgr. Miloš Pagáč   NEPRÍTOMNÝ  
34 48 Ing. Milan Panáček   ZA  
35 35 Mgr. Ladislav Pavlík   ZA  
36 0 PaedDr. Eleonóra Porubcová   NEPRÍTOMNÝ  
37 37 Ing. Iveta Randziaková   NEHLASOVAL  
38 0 Ing. Ľuboš Savara   NEPRÍTOMNÝ  
39 39 MUDr. Miroslav Staník   ZA  
40 40 Ing., JUDr. Jozef Stopka   ZA  
41 0 Mgr. Slávka Súlovská   NEPRÍTOMNÝ  
42 42 František Tám   ZA  
43 43 Ing. Jozef Trstenský   ZA  
44 0 JUDr. Anna Vitteková   NEPRÍTOMNÝ  
45 45 Ing. Viera Zboranová   ZA  
 
POČET PRÍTOMNÝCH:
36
ZA:
34
ZDRŽALO SA:
0
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
9
PROTI:
0
NEHLASOVALO:
2
POČET POSLANCOV:
45
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK