Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 538/2013

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na zasadnutí dňa 29.04. 2013 po prerokovaní

I. schvaľuje

s účinnosťou od 01.06.2013 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza, IČO: 00648701

II. splnomocňuje

riaditeľa Centra sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza - na vydanie úplného znenia Organizačného poriadku Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza, IČO: 00648701

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK