Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 541/2013

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 29.4.2013 podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2013-2976/8518:2-923 zo dňa 20.2.2013 prerokovalo a

schvaľuje

I. Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2013, ktorým sa ruší školské zariadenie 14 s názvom Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza,

 II. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza, číslo: T/2007/03886-37 zo dňa 22.8.2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK