Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zelené oči grantový program podpory

Granty sú poskytované na základe VZN č. 39/2021. Úplné znenie VZN nájdete v dokumentoch.

Účel grantového programu: podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a / alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

Intenzita a výška grantu.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 000,- EUR.

Maximálna intenzita pomoci je 100%.

Žiadosť o poskytnutie grantu je možné podávať priebežne počas roka najneskôr do 31.05. príslušného roka. Schvaľovanie žiadostí prebieha systémom hodnotiacich kôl, ktoré budú uzavreté vždy k 31.01., 31.03. a 31.05. príslušného roka.

Viac informácii najdete tu: Grantový program Zelene oci

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK