Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2020 - zápisnica

31. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/002/2020 - zápisnica

31. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Uznesenie vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020

30. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Rozšírenie núdzového stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Opatrenie UVZ SR OLP 2777-2020 z 29.3.2020 - výnimky v uzatvorených prevádzkach

29. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie vo veci výnimiek z uzatvorenia všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem prevádzok uvedených.

Opatrenie UVZ SR OLP 2733-2020 z 28.3.2020 - ZMENA o otvorení prevádzok v nedeľu

29. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Zmena sa týka otvorenia prevádzok v nedeľu - veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární.

Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby

27. marca 2020 | Aktuality | Sociálna pomoc
Oznam KORONAVÍRUS

Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

25. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD)

25. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie dvoch miest Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas MD a RD).

Opatrenie ÚVZ SR OLP 2775-2020 z 24.3.2020 - dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

24. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb.

Opatrenie ÚVZ SR OLP 2733-2020 z 24.3.2020 - zatvorenie prevádzok v nedeľu

24. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu (sanitárny deň).

Opatrenie ÚVZ SR OLP 2732-2020 z 24.3.2020 - zakrytia horných dýchacích ciest

24. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti s účinnosťou od 25.3.2020.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 - záznam z vyhodnotenia

24. marca 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020.

TSK komunikuje prednostne elektronickou formou

24. marca 2020 | Aktuality | Samospráva
Oznam KORONAVÍRUS

Vážení občania, živnostníci, vzhľadom na vzniknutú situáciu so šírením ochorenia Koronavírusom oznamujeme, že v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám budú rozhodnutia vydané Trenčianskym samosprávnym krajom zasielané prednostne do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Opatrenie UVZ SR OLP 2731-2020 z 23.3.2020 - zákaz zhromaždovania a usporadúvania podujatí

24. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do odvolania.

Oznam pre občanov o zastupovaní všeobecných ambulancií pre dospelých v NsP ZDRAVIE Púchov od 24.3.2020

23. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci oznamuje pacientom, že počas neprítomnosti viacerých všeobecných lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v NsP Zdravie Púchov

RO 9/2020

23. marca 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.25/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Slovenská pošta prosí o rešpektovanie podmienok karantény

21. marca 2020 | Aktuality | Samospráva
Oznam KORONAVÍRUS

Vážení obyvatelia, ak ste v karanténe, rešpektujte podmienky karantény.

Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb pri prijímaní klientov do ZSS krízovej intervencie

21. marca 2020 | Aktuality | Sociálna pomoc |
Oznam KORONAVÍRUS

Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydali Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb pri prijímaní klientov do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 3/2020 - zápisnica

19. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 3/2020“ konaného dňa 19.03.2020.

Opatrenie ÚVZ SR čislo OLP/2640/2020 z 18.3.2020

19. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Karanténne opatrenia platné od 19.3.2020.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizácia)

19. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní piatej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK