Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2014

Úplné znenie VZN: vzn/navrh_VZN_11_2014.pdf navrh_VZN_11_2014.pdf (223,29 kB)
Oblasť: Školstvo a šport

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK