Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pripomienky k VZN

Pozmeňujúci návrh k VZN 42/2022 na Z TSK - Ing. Richard Takáč

10. mája 2022 |

Pozmeňujúci návrh na zmenu materiálu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja: Predkladám Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanecký návrh na zmenu Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pripomienka k Návrhu VZN 36/2020 - Mgr. Michal Ďureje, PhD.

23. novembra 2020 |

Dňom 05.11.2020 bol zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej VZN TSK č. 36/2020) vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pripomienka k Návrhu VZN 8/2018 - PhDr. Andrej Benkovič

25. septembra 2019 |

Pripomienka k návrhu VZN TSK č. 8/2018 - PhDr. Andrej Benkovič, zriaďovateľ Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bojnická cesta č. 47, 971 01 Prievidza.

Pripomienka k Návrhu VZN 1/2017 - Mgr. Art. Vladimír Ďatelinka

07. decembra 2017 |

Mgr. Art. Vladimír Ďatelinka predložil pripomienku zmeniť v návrhu VZN TSK č. 1/2017 v prílohe č. 2 navrhovanú sumu na individuálne vyučovanie na základnej umeleckej škole, nakoľko nepokrýva náklady, ktoré udeľuje štát v školskom vzdelávacom programe ministerstva školstva a platových zaradeniach pedagógov, ktoré musia dodržiavať.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK