Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2015

Úplné znenie VZN: vzn/navrh_vzn_16.pdf navrh_vzn_16.pdf (175,69 kB)
Zverejnené: 08. januára 2015
Oblasť: Školstvo a šport

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriáďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 11/2014

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK