Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 28/2016

Úplné znenie VZN: vzn/Navrh_VZN_28_2016_.pdf Navrh_VZN_28_2016_.pdf (803,1 kB)
Oblasť: Školstvo a šport

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK