Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 32/2016

Úplné znenie VZN: vzn/VZN-32_2017.pdf VZN-32_2017.pdf (216,82 kB)
Zverejnené: 12. januára 2017
Oblasť: Sociálna pomoc

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK