Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 36/2017

Úplné znenie VZN: vzn/navrh_vzn_36_2017.pdf navrh_vzn_36_2017.pdf (916,25 kB)
Zverejnené: 08. septembra 2017
Oblasť: Školstvo a šport

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK