Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 38/2021

Úplné znenie VZN: vzn/navrh_vzn_38_2021.pdf navrh_vzn_38_2021.pdf (250,23 kB)
Zverejnené: 05. novembra 2021
Oblasť: Sociálna pomoc

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 38/2021 o podmienkach poskytovania finančného príspevku  na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK