Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 8/2018

Úplné znenie VZN: vzn/navrh VZN_8-2018.pdf navrh VZN_8-2018.pdf (809,19 kB)
Oblasť: Financie

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Pripomienkovanie:

Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo TSK, zverejní TSK vyvesením návrhu VZN na úradnej tabuli a na webovom sídle TSK aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva TSK, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť. Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK