Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2016

Úplné znenie VZN: vzn/VZN 23-2016.pdf VZN 23-2016.pdf (191,32 kB)
Účinnosť od: 01. júna 2016
Oblasť: Sociálna pomoc

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK