Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 261/2004

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 23.6.2004 prerokovalo a

I.schvaľuje

Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, s nasledovnými úpravami na základe odporučenia Komisie legislatívno-právnej: v čl. 8 Uznesenie komisie, v bode 3 vypustiť vetu: “V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhodne hlas predsedu komisie.“ v čl. 9 Stanovisko komisie, v bode 3 vypustiť vetu: “V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhodne hlas predsedu komisie.“ v čl. 10 Spoločné ustanovenia bod 1 sa vypúšťa celý.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK