Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 547

 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2022 PDF 829,47 kB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2022 PDF 789,84 kB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2022 PDF 22,81 MB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2022 PDF 2,22 MB
 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2022 PDF 1,33 MB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2022 PDF 720,67 kB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2022 PDF 1,5 MB
 • Gymnázium Trenčín | výročná správa za rok 2022 PDF 4,5 MB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2022 PDF 4,35 MB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2022 PDF 1,54 MB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2022 PDF 3,27 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2022 PDF 745,02 kB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2022 PDF 592,97 kB
 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2022 PDF 1,3 MB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2022 PDF 1,68 MB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2022 PDF 5,54 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2022 PDF 877,47 kB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2022 PDF 1,75 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2022 PDF 4,07 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2022 PDF 1,11 MB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2022 PDF 252,5 kB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2022 PDF 719,2 kB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2022 PDF 1,46 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2021 PDF 824,56 kB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2021 PDF 956,95 kB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2021 PDF 348,03 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2021 PDF 4,04 MB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2021 PDF 4,65 MB
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 6,16 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb | výročná správa za rok 2021 PDF 1,92 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2021 PDF 4,84 MB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2021 PDF 2,61 MB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2021 PDF 1,57 MB
 • Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza | výročná správa za rok 2021 PDF 700,28 kB
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | výročná správa za rok 2021 PDF 2,67 MB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2021 PDF 4,19 MB
 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 255,26 kB
 • Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza | výročná správa za rok 2021 PDF 4,49 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2021 PDF 1,18 MB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2021 PDF 1,23 MB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2021 PDF 1,8 MB
 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky | výročná správa za rok 2021 PDF 546,61 kB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2021 PDF 597,44 kB
 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2021 PDF 4,51 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2021 PDF 1,57 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2021 PDF 3,2 MB
 • Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 1,69 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2021 PDF 3,93 MB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2021 PDF 1,75 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bôrik | výročná správa za rok 2021 PDF 4,82 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK