Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 535

 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2022 PDF 877,47 kB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2022 PDF 1,75 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2022 PDF 4,07 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2022 PDF 1,11 MB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2022 PDF 252,5 kB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2022 PDF 719,2 kB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2022 PDF 1,46 MB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2022 PDF 829,47 kB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2022 PDF 1,17 MB
 • Gymnázium Trenčín | výročná správa za rok 2022 PDF 4,5 MB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2022 PDF 1,54 MB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2022 PDF 1,68 MB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2021 PDF 1,73 MB
 • Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá | výročná správa za rok 2021 PDF 1,29 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2021 PDF 4,72 MB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2021 PDF 494,21 kB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2021 PDF 824,74 kB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2021 PDF 1014,97 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov | výročná správa za rok 2021 PDF 541,84 kB
 • Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza | výročná správa za rok 2021 PDF 463,25 kB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 589,92 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2021 PDF 2,42 MB
 • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | výročná správa za rok 2021 PDF 1,1 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2021 PDF 609,32 kB
 • Stredná športová škola | výročná správa za rok 2021 PDF 1,6 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2021 PDF 1,91 MB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2021 PDF 588,07 kB
 • Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | výročná správa za rok 2021 PDF 5,4 MB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 850,86 kB
 • Gymnázium,Jablonská 5,Myjava | výročná správa za rok 2021 PDF 18,32 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2021 PDF 4,42 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2021 PDF 4,84 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2021 PDF 1,4 MB
 • Gymnázium Púchov | výročná správa za rok 2021 PDF 1,37 MB
 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2021 PDF 1,63 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | výročná správa za rok 2021 PDF 6,65 MB
 • Stredná priemyselná škola,Ul.SNP 413/8, Myjava | výročná správa za rok 2021 PDF 559,6 kB
 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2021 PDF 1,42 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2021 PDF 3,07 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2021 PDF 597,44 kB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2021 PDF 1,55 MB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2021 PDF 1,34 MB
 • Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | výročná správa za rok 2021 PDF 2,62 MB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2021 PDF 1,9 MB
 • TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE | výročná správa za rok 2021 PDF 2,41 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | výročná správa za rok 2021 PDF 5,92 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2021 PDF 1012,11 kB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2021 PDF 632,47 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 1,87 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | výročná správa za rok 2021 PDF 1,15 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK