Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 103/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, so sídlom Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza, ev. č.: TSK/2007/03318-2, IČO: 34059130, schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 273/2007 dňa 27. júna 2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK