Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 501

 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín | výročná správa za rok 2022 PDF 255,26 kB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2021 PDF 956,95 kB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2021 PDF 2,37 MB
 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2021 PDF 5,62 MB
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | výročná správa za rok 2021 PDF 803,61 kB
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 6,16 MB
 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2021 PDF 16,86 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2021 PDF 4,72 MB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2021 PDF 1,31 MB
 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2021 PDF 843,49 kB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2021 PDF 1014,97 kB
 • Centrum sociálnych služieb - LIPA | výročná správa za rok 2021 PDF 7,37 MB
 • Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | výročná správa za rok 2021 PDF 5,4 MB
 • Centrum sociálnych služieb-DOMINO | výročná správa za rok 2021 PDF 6,36 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2021 PDF 4,42 MB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2021 PDF 1,73 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | výročná správa za rok 2021 PDF 6,65 MB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2021 PDF 494,21 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov | výročná správa za rok 2021 PDF 503,62 kB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 589,92 kB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2021 PDF 609,32 kB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2021 PDF 588,07 kB
 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2021 PDF 1,63 MB
 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2021 PDF 1,42 MB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia | výročná správa za rok 2021 PDF 850,86 kB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2021 PDF 1,34 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2021 PDF 1,4 MB
 • TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE | výročná správa za rok 2021 PDF 2,41 MB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2021 PDF 632,47 kB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2021 PDF 1,9 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | výročná správa za rok 2021 PDF 1,15 MB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2021 PDF 3,7 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Partizánske | výročná správa za rok 2021 PDF 4,61 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2021 PDF 824,56 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2021 PDF 4,04 MB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2021 PDF 348,03 kB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2021 PDF 2,61 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2021 PDF 4,84 MB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2021 PDF 4,19 MB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2021 PDF 4,65 MB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2021 PDF 1,23 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2021 PDF 597,44 kB
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2021 PDF 3,07 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2021 PDF 1,18 MB
 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2021 PDF 4,51 MB
 • Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | výročná správa za rok 2021 PDF 2,62 MB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2021 PDF 1,57 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2021 PDF 1,57 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | výročná správa za rok 2021 PDF 5,92 MB
 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín | výročná správa za rok 2021 PDF 220,28 kB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK