Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 11/2005

Úplné znenie VZN: vzn/VZN_11-2005-znenie2008.pdf VZN_11-2005-znenie2008.pdf (63,24 kB)
Účinnosť od: 01. januára 2006
Oblasť: Sociálna pomoc

Úplné znenie VZN č. 11/2005 O podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 26. 10. 2005 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2008 zo dňa 27. 08. 2008.

 


Pôvodné znenie schválené prijatým uznesením č. 485/2005 na XXVI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.10.2005.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK