Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 2/2002

Úplné znenie VZN: vzn/VZN_2-2002_znenie2008.pdf VZN_2-2002_znenie2008.pdf (127,52 kB)
Účinnosť od: 01. januára 2009
Oblasť: Cestovný ruch | Doprava | Financie | Kultúra | Medzinárodné vzťahy | Regionálny rozvoj | Sociálna pomoc | Školstvo a šport | Územné plánovanie | Zdravotníctvo

O používaní a ochrane symbolov Trenčianskeho samosprávneho kraja z 22.05.2002 schváleného uznesením č. 44/2002 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Dodatkom č. 1/2003 z 25.06.2003 schváleným uznesením č. 144/2003 a Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2008 z 27.08.2008 schváleným uznesením č. 565/2008.

VZN TSK č. 2/2002 v znení Dodatku č.1/2003 zo dňa 25.6.2003 bolo prijatého uznesením č. 144/2003 na XII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK.

Pôvodné VZN TSK č. 2/2002 bolo schválené 22. mája 2002, s účinnosťou od 7. júna 2002.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK