Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 499

 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2018 PDF 2,49 MB
 • Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu | výročná správa za rok 2018 PDF 17,76 MB
 • Gymnázium,Jablonská 5,Myjava | výročná správa za rok 2018 PDF 1,55 MB
 • Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza | výročná správa za rok 2018 PDF 2,66 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2018 PDF 4,18 MB
 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2018 PDF 1,24 MB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 2,92 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Juh | výročná správa za rok 2018 PDF 3,25 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb | výročná správa za rok 2018 PDF 1,38 MB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2018 PDF 652,25 kB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2018 PDF 1,85 MB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2018 PDF 562,97 kB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 2,03 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2018 PDF 4,87 MB
 • Stredná športová škola | výročná správa za rok 2018 PDF 1,71 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2018 PDF 3,94 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 887,78 kB
 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2018 PDF 9,69 MB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 652,94 kB
 • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | výročná správa za rok 2018 PDF 1,11 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2018 PDF 3,94 MB
 • Gymnázium Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 1,67 MB
 • Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá | výročná správa za rok 2018 PDF 2,04 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | výročná správa za rok 2018 PDF 5,03 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2018 PDF 3,71 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2018 PDF 1,46 MB
 • Gymnázium Púchov | výročná správa za rok 2018 PDF 523,69 kB
 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 1,16 MB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2018 PDF 2,08 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov | výročná správa za rok 2018 PDF 615,17 kB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 623,32 kB
 • SOŠ Partizánske - ZRUSENA | výročná správa za rok 2018 PDF 1,06 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bôrik | výročná správa za rok 2018 PDF 3,83 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 86,21 kB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2018 PDF 1,65 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2018 PDF 743,41 kB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2018 PDF 3,53 MB
 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2018 PDF 12,69 MB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2018 PDF 2,27 MB
 • Jazyková škola Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 235,6 kB
 • Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 1,75 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 663,27 kB
 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 2,43 MB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2018 PDF 1,49 MB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2018 PDF 3,69 MB
 • Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza | výročná správa za rok 2018 PDF 1,38 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 1,89 MB
 • Gymnázium Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 4,72 MB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2017 PDF 1,66 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave | výročná správa za rok 2017 PDF 6,96 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK