Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 501

 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 887,78 kB
 • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | výročná správa za rok 2018 PDF 1,11 MB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 652,94 kB
 • Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá | výročná správa za rok 2018 PDF 2,04 MB
 • Gymnázium Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 1,67 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | výročná správa za rok 2018 PDF 1,26 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2018 PDF 10,51 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | výročná správa za rok 2018 PDF 5,65 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2018 PDF 1,46 MB
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 3,06 MB
 • Gymnázium Púchov | výročná správa za rok 2018 PDF 523,69 kB
 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 1,16 MB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2018 PDF 2,26 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov | výročná správa za rok 2018 PDF 615,17 kB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2018 PDF 2,08 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LIPA | výročná správa za rok 2018 PDF 962,13 kB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 623,32 kB
 • SOŠ Partizánske - ZRUSENA | výročná správa za rok 2018 PDF 1,06 MB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2018 PDF 1,65 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2018 PDF 743,41 kB
 • Centrum sociálnych služieb-DOMINO | výročná správa za rok 2018 PDF 4,06 MB
 • Jazyková škola Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 235,6 kB
 • Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | výročná správa za rok 2018 PDF 2,95 MB
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 1,98 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 663,27 kB
 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 2,43 MB
 • Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza | výročná správa za rok 2018 PDF 1,38 MB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2018 PDF 1,49 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 1,89 MB
 • Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | výročná správa za rok 2018 PDF 2,78 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Partizánske | výročná správa za rok 2018 PDF 1,22 MB
 • Stredná priemyselná škola,Ul.SNP 413/8, Myjava | výročná správa za rok 2018 PDF 915,72 kB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2018 PDF 2,9 MB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2018 PDF 2,26 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave | výročná správa za rok 2018 PDF 15,8 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 376,39 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 1,16 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2018 PDF 2,49 MB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2018 PDF 821,33 kB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia | výročná správa za rok 2018 PDF 725,19 kB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2018 PDF 1,76 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2018 PDF 4,18 MB
 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2018 PDF 1,24 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 1,48 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Juh | výročná správa za rok 2018 PDF 3,25 MB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2018 PDF 652,25 kB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 860,42 kB
 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky | výročná správa za rok 2018 PDF 813,09 kB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2018 PDF 4,87 MB
 • Stredná športová škola | výročná správa za rok 2018 PDF 1,71 MB
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK