Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

06. septembra 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 4 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

04. septembra 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC123-2019-52 Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

07. augusta 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 5 500 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

07. augusta 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 5 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

31. júla 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 15 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

31. júla 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 2 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPKZP-PO1-SC111-2019-51 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov –výstavba bioplynových staníc využívaných nakombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

30. júla 2019 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 15 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

31. mája 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 11 700 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

31. mája 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 16 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

31. mája 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 12 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva an podporu strategisckých priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne priemyseln pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

31. mája 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 37 400 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

31. mája 2019 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 21 900 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2019-44

29. marca 2019 | Aktuálne

RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Alokácia: 110 713 130 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2019-47

26. marca 2019 | Aktuálne

RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Alokácia: 17 954 025 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

20. marca 2019 | Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v mesiaci marec 2019 vyhlási výzvu

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

21. decembra 2018 | Aktuálne

RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Alokácia: 17 052 427 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

21. decembra 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 35 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - IROP-PO2-SC212-2018-33

21. novembra 2018 | Aktuálne

Alokácia: 70 000 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá
Dátum uzavretia: 21.12.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

16. novembra 2018 | Aktuálne

Alokácia: 13 484 458 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35

05. novembra 2018 | Aktuálne

Alokácia: 14 045 798 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

18. septembra 2018 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Alokácia: 33 696 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPKZP-PO2-SC211-2018-44 Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

24. augusta 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 12 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1- 05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

17. augusta 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Alokácia: 107 712 000 € 

Uzavretie výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia: 14.12.2018

OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba

08. augusta 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstva dopravy a výstavby SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

30. júla 2018 | Aktuálne

Alokácia: 13 704 098 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá
Uzavretie výzvy: 27.09.2018

OPVaI- H/DP/PZ/2018/1.2.2-1 Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko -inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

18. júla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 100 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

10. júla 2018 | Aktuálne

Alokácia: 13 484 458 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

02. júla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 34 050 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ

26. júna 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 750 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ

26. júna 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva č. 1/SRR/2018 zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

17. mája 2018 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Úrad vlády SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 20. 06. 2018
Alokácia: 1 110 178 EUR
Minimálna výška dotácie: 50 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 10 000 EUR
Minimálne spolufinancovanie: 10 %

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného Finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

02. mája 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 28 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej Krajine (v intraviláne obcí)

23. apríla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 17 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digital Slovensko a kreatívny priemysel

19. apríla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 24 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

13. apríla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 7 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Typ výzvy: otvorená

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

05. apríla 2018 | Aktuálne

Alokácia: 72 363 394 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá
Uzavretie výzvy: 11.06.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

02. marca 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

13. februára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Alokácia: 30 000 000 €

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva č. I. PPZ 2018 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

05. februára 2018 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 18. 03. 2018
Alokácia: 141 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

OPKZP-PO4-SC441-2017-35 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 3 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO4-SC411-2017-36 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 22 500 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO3-SC312-2017-37 Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 24 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2018-38 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

21. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK